Gizlilik

HWG Haushaltswarenhandelsgesellschaft mbH (bundan böyle "HWG" olarak anılacaktır), sözleşmeli müşterilerini (bundan böyle "Sipariş Verenler" olarak anılacaktır) AB Genel Veri Koruma Yönetmeliği (DS-GVO) hükümlerine uygun olarak sipariş verildiğinde bildirilen müşterinin kişisel verilerinin işlenmesiyle ilgili olarak bilgilendirmektedir.

1. 4 Nr.7 DS-GVO madde 4 Nr. 7 gereğince verilerin işlenmesinden sorumlu kurum

a) DS-GVO Madde 4 Nr. 7 gereğince HWG şirketindeki veri işlemesinden sorumlu olan kurum Drahtzieherweg 7, 47877 Willich adresinde yerleşik olan HWG Haushalts-warenhandelsgesellschaft mbH şirketidir; Tel.: 02154/88417-0, Faks: 02154/88417-14, E-Mail: info [at] hwg-haushaltswaren.de, temsile yetkili olan genel müdür (CEO): Yük.-Müh. Şeref Çağlar, aynı adreste iştigal eder. Daha fazla bilgiyi ve iletişim bilgilerini ve ek hukuki bilgileri www.hwg-haushaltswaren.de adresinde "Impressum (Künye)" ve "Kontakt (İletişim)" altında bulabilirsiniz

b) HWG ürünlerinin siparişine ve satın alımına HWG'nin bir satış temsilcisinin aracılık ettiği durumlarda, sipariş verenin (müşterinin) kişisel verileri bağımsız sorumlu bir kişi olarak bu satış temsilcisi tarafından DS-GVO Madde 4 Nr. 7'ye uygun olarak işlenir. HWG'nin satış temsilcileri serbest çalışanlardır ve HWG bünyesinde istihdam edilmemektedir. HWG, kişisel verilerinizin kendi satış temsilcileri tarafından kullanımından sorumlu değildir. Bu, satış temsilcisinin kişisel verilerinizi HWG'nin ticari faaliyetlerinden bağımsız olarak, kendisi tarafından seçilen amaçlarla ve kendi seçtiği şekilde işleyebileceği anlamına gelir. Kural olarak, HWG'nin bağımsız satış temsilcileri kişisel verilerinizi bu gizlilik politikasına uygun bir şekilde kullanır. Satış temsilcileri kişisel bilgilerinizi başka bir şekilde kullanacak olursa, bu durdurulur, Veri Koruma Yönetmeliğine (DS-GVO) göre kendi yasal yükümlülüklerini yerine getirmeleri için ek gizlilik bilgileri sağlamaları gerekir.

2. Bizim tarafımızdan işlenen kişisel verilerin türü

 • Temel verileri
  Sipariş verenlerin (Müşterilerin) kişisel verilerinin işlenmesi bağlamında, daha ziyade aşağıdaki veri kategorileri söz konusu olabilir: ör. Adı, soyadı, doğum tarihi
 • etkilenen kişi
  Cinsiyete, milliyete ve medeni duruma dair bilgiler
 • İletişim bilgileri:
  ör. Adres, teslimat ve fatura adresi e-posta adresi, telefon numarası, cep telefonu numarası
 • Mesleki bilgi
  İşveren ve aylık gelir
 • Ödeme verileri
  Banka bilgileri, ödeme yöntemleri ve ödeme geçmişi
 • Sözleşme konusu
  Mal sipariş türü ve hizmet türü
 • İrtibat bilgileri
  Elektronik postalarınız, mektuplarınız, telefonlarınız veya Postalarınız ile sosyal medyadaki mesajlarınız.
 • 3. Veri işlememizin amacı ve yasal dayanaklar


  HWG, sözleşme ilişkisinin ve hukuki ilişkinin kurulması/gerekçelendirilmesi, içeriksel tasarımı ve uygulanması veya değiştirilmesi için gerekli olduğu sürece sipariş verenin / müşterinin kişisel verilerini işler. Bu işlem 6 (1) litre Maddesi esas alınarak yapılır. Bir sözleşmenin veya sözleşme öncesi önlemlerin/işlemlerin ifası için verilerin işlenmesine izin veren DS-GVO madde 6 fıkra 1 şık b’ye istinaden gerçekleşir. Buna ek olarak HWG sipariş verenin kişisel verilerini DS-GVO madde 6 fıkra 1 bent 1 şık c gereğince yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla, yani yasal saklama (muhafaza etme) şartlarının yerine getirilmesi amacıyla ve ayrıca DS-GVO madde 6 fıkra 1 bent 1 şık f gereğince dokümantasyon ve kanıt sağlama amacıyla işler.

 • Ayrıca, HWG, sipariş verenlerin / müşterilerin (mevcut müşterilerin) kişisel verilerini DS-GVO madde 6 fıkra 1 bent 1 şık f gereğince veya müşterinin DS-GVO madde 7 ile bağlantılı olarak DS-GVO madde 6 fıkra 1 bent 1 şık a gereğince açık ve iptal edilebilir bir iznin/rızanın verilmesinden sonra sipariş verenlere / müşterilere HWG’nin diğer ürünleri ve teklifleri hakkında bilgi vermek amacıyla şirkete özgü bilgi ve reklam amaçları için işleyebilir. Uygun doğrudan pazarlama önlemlerinde sipariş verenler / müşteriler için her zaman iptal etme ve itiraz etme hakkı mevcut lup bu haklara madde 6’da bir kez daha değinilmektedir. Ancak rıza iptal edilinceye kadar gerçekleşen veri işlemenin yasallığı etkilenmeksizin kalır.
 • Ayrıca, HWG, sipariş verenlerin / müşterilerin (mevcut müşterilerin) kişisel verilerini DS-GVO madde 6 fıkra 1 bent 1 şık f gereğince veya müşterinin DS-GVO madde 7 ile bağlantılı olarak DS-GVO madde 6 fıkra 1 bent 1 şık a gereğince açık ve iptal edilebilir bir iznin/rızanın verilmesinden sonra sipariş verenlere / müşterilere HWG’nin diğer ürünleri ve teklifleri hakkında bilgi vermek amacıyla şirkete özgü bilgi ve reklam amaçları için işleyebilir. Uygun doğrudan pazarlama önlemlerinde sipariş verenler / müşteriler için her zaman iptal etme ve itiraz etme hakkı mevcut lup bu haklara madde 6’da bir kez daha değinilmektedir. Ancak rıza iptal edilinceye kadar gerçekleşen veri işlemenin yasallığı etkilenmeksizin kalır.

  4. Veri kaynağı ve veri transferi
  Temel olarak, HWG yalnızca HWG veya satış temsilcilerinin doğrudan müşteriden topladığı / müşterilerden gelen verileri işler. Bireysel durumlarda, HWG ayrıca, müşterinin kişisel verilerini, sözleşmenin yürütülmesi ve sözleşmenin uygulanması için gerekli olduğu sürece üçüncü taraf kaynaklardan toplar; ör. Kredi dosyalarından veya mahkemelerin sicil kaydı örneklerinden alarak. Bu tür ilgili verilerin işlenmesine ilişkin yasal dayanağı DS-GVO madde 6 fıkra 1 bent 1 şık b ve şık f göstermektedir.

  Müşterinin kişisel verilerinin üçüncü şahıslara transferi, esasen ve münhasıran sözleşmenin yürütülmesi ve uygulanması amacıyla ve DS-GVO madde 6 fıkra 1 bent 1 şık b ve şık f gereğince gerekli kapsamda gerçekleşir. Sözleşmenin yürütülmesi ve uygulanması için üçüncü tarafların hizmetlerini talep ettiğimiz / kullanmak istediğimiz takdirde kişisel verilerinizi gerekli olduğu ölçüde üçüncü taraflara iletebiliriz. Bu anlamda üçüncü taraflar özellikle: Kısmi ödeme sözleşmelerinin incelenmesi ve finanse edilmesi için bankalar; HWG’nin BT (Bilişim Teknolojisi) sistemlerinin desteklenmesini ve bakımını sağlayan BT- hizmet sağlayıcıları gibi HWG'ye hizmet veren harici servis sağlayıcılar; Ödeme ve sipariş işleme için servis sağlayıcılar; E-posta teslimat/tebligat hizmetleri; örneğin Vergi danışmanları / mali müşavirler, avukatlar, şirket danışmanları tarafından sağlanan danışmanlık hizmetleri; Nakliyat ve lojistik alanındaki hizmetler, ör. sipariş edilen malların gönderilmesi/nakliyesi için hizmet sağlayanlar; Ticari bilgiler ve tahsilatlar ile ilgili hizmet sağlayıcılar, ör. Eğer fatura üzerinde bir satın alma yapmak istiyorsanız veya vadesi geçmiş alacakların ödenmemiş ise; Sizinle iletişime geçmek, siparişlerinizi işleme koymak veya size hizmet vermek için bağımsız satış temsilcileri.

  Şayet, kişisel verilerin işlenmesi HWG’nin harici servis sağlayıcıları tarafından gerçekleştiriliyorsa, HWG gerekli olması halinde bu servis sağlayıcılar ile uygun veri koruma ve veri güvenliği sözleşmelerin akdedecek ve ilgili önlemleri alacaktır.

  Müşterilerin kişisel verilerin bir üçüncü ülkeye (yani, AB Üye Ülkeleri veya AET üye ülkeleri dışındaki bir ülkeye) veya uluslararası bir kuruluşa aktarılması/iletilmesi HWG tarafından yapılmamaktadır ve öngörülmemektedir. Bununla birlikte, bu ölçüde bir istisnayı, örneğin zaruri dış ülke ile yapılan yazışma gerekli olabilir. gerektiğinde yabancı resmi daireler ve makamlar, mahkemeler ve / veya hukuk büroları ile işbirliği yapılmasının gerekli olması durumunda.

  5. Depolama süresi ve verilerin silinmesi

  HWG, müşterinin kişisel verilerini yalnızca depolama amacına ulaşmak için gerekli olan süre boyunca işler veya saklar ya da HWG’nin tabi olduğu yasalarda veya düzenlemelerde ve hatta sözleşmeye bağlı anlaşmalarda öngörülmüş ise, ör. HWG’nin ticari hukuk veya vergi hukuku bakımından saklama yükümlülüklerinin olması durumunda işler veya saklar. DS-GVO madde 6 fıkra 1 bent 1 şık f gereğince kişisel veriler bir kanıt sağlama amacı için işlenecek olursa, yasal zaman aşımı süresinin ve / veya HWG tarafından sözleşmeye bağlı olarak verilen garanti süresinin sona ermesinden sonra bu işlem amaçları ortadan kalkar.

  Depolamanın amacı düşerse (ortadan kalkarsa) veya yasa koyucu tarafından öngörülen bir depolama süresi veya HWG tarafından HWG’nin tabi olduğu sözleşmeye bağlı bir garanti süresi sona ererse, kişisel veriler rutin olarak ve yasal düzenlemelere uygun olarak silinecektir veya bunların işlenmesi kısıtlanacaktır.

 • Etkilenen bir kişi olarak haklarınız

  İşlenmiş verileriniz hakkında bilgi alma hakkı (DS-GVO Madde 15 fıkra 1, 2)
  İşlenmiş verilerinizi düzeltme hakkı (DS-GVO Madde 16) veya silme hakkı (DS-GVO Madde 17)
  Verilerinizin işlenmesini kısıtlama hakkı (DS-GVO Madde 18)
  Verilerinizin veri taşınabilirliği hakkı (DS-GVO Madde 20 )
  Veri işleme konusundaki rızanızın iptal edilme hakkı (DS-GVO Mad. 7 fıkra 3)
  Bir denetim otoritesine şikayette bulunma hakkı (DS-GVO Madde 77)

  HWG için sorumlu ve yetkili veri koruma denetleme makamı: Kuzey Ren-Vestfalya LDI - Verilerin Korunması ve Bilgi Özgürlüğü Komiseri (LDI – Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit Nordrhein-Westfalen, Kavalleriestr. 2-4, 40213 Düsseldorf).

  geçerlidir. Bir itirazda bulunacak olursanız, İlgili kişinin çıkarlarına, haklarına ve özgürlüklerine ağır basan işlenmesi için zorlayıcı meşru nedenleri belgeleyemediğimiz sürece veya işlenmesi yasal hak ve taleplerin iddia edilmesine, kullanılmasına veya savunulmasına hizmet ederse kişisel verileriniz artık bir daha işlenmeyecektir.

  Kişisel veriler doğrudan reklam amacıyla işlenecek olursa, o takdirde her zaman kişisel verilerinizin bu tür bir reklamın amacı doğrultusunda işlenmesine itiraz etme hakkınız bulunmaktadır; bu tür doğrudan reklam ile ilişkili olması halinde bu husus profil oluşturma için de geçerlidir.

  Verilerin işlenmesine itiraz etme hakkı (DS-GVO Madde 21)

  Kendi özel durumunuzdan kaynaklanan nedenlerle her zaman, DS-GVO Madde 6 fıkra 1 şık e veya f’ye istinaden gerçekleşen sizinle ilgili kişisel verilerinizin işlenmesine itiraz etme hakkına sahipsiniz; Bu husus keza bu hükme dayanan bir profil oluşturma için dahi

  7. Gizlilik politikasındaki değişiklikler

  Gerekirse gizlilik politikamızı değiştirme ve iletişim bilgilerinizi kullanarak değişiklikleri size bildirme hakkımızı saklı tutarız. Güncellenmiş bildirim, geçerli yasalara tabi olarak, bildirim ile yürürlüğe girecektir. Sizden, değişiklikten etkilenen ve / veya yasal bir bilgi yükümlülüğüne tabi olan bilgiler zaten topladıysak, gizlilik politikamızdaki herhangi bir önemli değişiklik hakkında sizi bilgilendireceğiz.

  8. İletişim ve daha fazla bilgi

  Etkilenen/ilgili kişinin haklarının kullanılması için ve hatta veri korumaya ilişkin genel meseleler / sorularınız için, 1. bölümde belirtilen iletişim bilgileri yoluyla istediğiniz zaman bizimle iletişime geçebilirsiniz. HWG'de veri koruma ile ilgili daha fazla bilgiyi http://www.hwg-haushaltswaren.de adresinde "Gizlilik Politikası" başlığı altında çevrimiçi olarak bulabilirsiniz.

  HWG Haushaltswarenhandelsgessellschaft mbH

  Şirket Müdürü (CEO): Yük.-Müh. Şeref Çağlar, Ticari Sicil: HR Krefeld B 5650